comoro.gq

Kauno miesto archyvas adresas

2020-01-19 01:33

Kauno miesto savivaldybs administracija, Savivaldybs biudetin staiga, Laisvs al. 96, LT Kaunas. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridini asmen registre. Kodas. PVM moktojo kodas LTmons KAUNO M. SAVIVALDYBS ARCHYVAS Kaunas emlapis ir koordinats susiraskite KAUNO M. SAVIVALDYBS ARCHYVAS mons viet emlapyje. kauno miesto archyvas adresas

Kauno miesto savivaldybs administracija, Savivaldybs biudetin staiga, Laisvs al. 96, LT Kaunas. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridini asmen registre. Kodas. PVM moktojo kodas LT

Kauno regioninis valstybs archyvas (Kauno Regioninis Valstybes Archyvas). Lietuvos moni katalogas. Imones kodas, PVM, adresas, telefonas, darbuotojai, skolos, emlapis. Bibliotek ir Kauno miesto savivaldyb yra Kauno apskrityje. Kaunas antras pagal dyd Lietuvos miestas, dar vadinamas laikinja sostine. kauno miesto archyvas adresas Archyvas, archyv paslaugos. KAUNO M. SAVIVALDYBS ARCHYVAS Kaunas rekvizitai, kontaktai, informacija. Adresas Laisvs al. 94 A, LT, KAUNAS. Telefonas (37

Kauno miesto archyvas pradtas kaupti nuo pat miesto savivaldos krimo, t. y. XV a. pradios. Jame saugoti svarbiausi miesto dokumentai: Kaunui suteiktos Lietuvos didij kunigaiki privilegijos, miesto administravimo (valdymo, juridiniai, finansiniai) dokumentai bei j nuoraai. kauno miesto archyvas adresas Kauno regioninis valstybs archyvas kvieia dokument parodos Kauno priemiesi istorija. Vilijampol nuo dvaro iki miesto atidarym ir apskritojo stalo pokalb apie Vilijampol. Tarptautins dokument parodos Pirmojo pasaulinio karo pabaiga: rytingas poskis modernios Europos link pristatymas Rygos miesto savivaldybje Kauno miesto savivalda, jos raida istorijos altiniuose ir bendruomenikumo ugdymas. Apie projekt ir publikacijos; Lituanistinio dokumentinio paveldo identifikavimas Gruzijos valstybiniuose archyvuose. Kauno apskrities archyvas saugo 2383 fondus, kuriuos sudaro apskaitos vienet. Dokumentai uima 9828, 2 tiesini metr lentyn.

Rating: 4.75 / Views: 997

A list of my favorite links