comoro.gq

Sejarah rumah panjang iban

2020-01-26 02:37

Orang Iban biasanya menduduki di lembah Sungai Saribas, Sungai Skrang, Sungai Batang Lupar, dan Sungai Rajang. Kaum Iban adalah kaum yang mengamalkan banyak budaya yang menarik. Mereka hidup bermasyarakat dan mendiami rumahrumah panjang. Diketuai oleh ketua kampung yang dipanggil Tuai Rumah.Rumah Panjang merupakan tradisi kaum Iban terdiri daripada satu deret berpuluhpuluh rumah kelamin. Rumah ini mempunyai ciri dan keistimewaan tersendiri maupun dari segi keselamatan dan kebudayaan. Senibina rumah ini berpegang teguh dengan adat tradis i tempatan suku kaum masingmasing yang tidak dipengaruhi oleh manamana masyarakat luar. sejarah rumah panjang iban

Dec 16, 2015 Tradisi masyarakat iban ini adalah terdiri daripada adat, budaya, kepercayaan, dan kehidupan di rumah panjang. Walaupun kini masyarakat iban kurang dalam mengamalkan amalan dan tradisi nenek moyang mereka dahulu, tetapi adat dan budaya mereka masih diamalkan sehingga kini walaupun dalam bilangan yang sedikit.

Feb 21, 2010 Rumah Panjang merupakan tradisi kaum Iban terdiri daripada satu deret berpuluhpuluh rumah kelamin. Rumah ini mempunyai ciri dan keistimewaan tersendiri maupun dari segi keselamatan dan kebudayaan. Senibina rumah ini berpegang teguh dengan adat tradisi tempatan suku kaum masingmasing yang tidak dipengaruhi oleh manamana masyarakat luar. Oct 04, 2019 Permandangan dari udara rupa sebuah rumah panjang. Please like my channel sejarah rumah panjang iban Selain itu, terdapat juga kajian yang dibuat oleh Mahlike Mahli (1984) yang berjudul Seni bina Rumah Panjang Kaum Iban Di Sarawak. Penulisan ini menerangkan secara ringkas sejarah kewujudan rumah panjang, pembinaan rumah panjang dan segala aspek yang berkaitan dengan penganalisaan ruang dalam rumah panjang kaum Iban.

Sep 16, 2019 KUALA LUMPUR Pas mencipta sejarah apabila julung kali menganjurkan program Himpunan Hari Malaysia ke56 peringkat Pas Pusat 2019 di sebuah rumah panjang di RH Gima, Kuala Tatau, Bintulu Sarawak hari ini. Timbalan Pesuruhjaya Pas Sarawak, Muhtar Suhaili berkata, berbeza dengan sambutan sebelum ini sejarah rumah panjang iban Sebahagian besar masyarakat Iban masih tinggal di rumahrumah panjang di mana pola pertempatan bagi rumah panjang ini adalah beselerak di lembahlembah sungai di seluruh Negeri Sarawak, segolongan besar orang Iban masih melibatkan diri di dalam kegiatan pertanian iaitu Setiap rumah panjang mempunyai ruai iaitu ruang bilik bersama yang terletak di bahagian hadapan rumah itu di mana kebanyakkkan aktiviti diadakan di tempat itu. Arkitek daripada kaum Iban akan memastikan tidak menghapuskan hak tuai rumah yang menjadi ketua bagi setiap rumah panjang. JIKA Iban, Bidayuh mahupun Melanau juga mempunyai senibina rumah panjang mereka yang tersendiri tidak terkecuali dengan Kaum Orang Ulu. Kebiasaannya kaum Orang Ulu membina rumah panjang mereka untuk bertahan lama dan kerana itulah bahan binaannya sememangnya daripada kayukayan yang bermutu tinggi.

Rating: 4.58 / Views: 766

A list of my favorite links