comoro.gq

Novi predsjednik hdz dubrovnik

2020-01-28 23:47

Novi predsjednik Hrvoje Butigan podnio je izvjee o prethodnim aktivnostima Mladei, te tom prigodom najavio da e Mlade HDZa Dubrovnik nastaviti s okruglim stolovima na temu mladih u politici i poduzetnitvu, te mladih u EU, radom s centrima i ustanovama koje se bave odgojem i obrazovanjem mladih, te humanitarnim akcijama, sportskimDubrovnik. Predsjednik HDZa i Vlade RH mr. sc. Andrej Plenkovi dao je juer na sredinjem predizbornom skupu nae stranke u hotelu Valamar Lacroma snanu potporu kandidatkinjama i kandidatima nae stranke kako u Gradu Dubrovniku, tako i u cijeloj upaniji. novi predsjednik hdz dubrovnik

U utorak, 08. sijenja 2019. odrana je konferencija za predstavnike medija na kojoj su sudjelovali predsjednik upanijskog odbora HDZa Dubrovakoneretvanske upanije i predsjednik Kluba zastupnika HDZa u Saboru Republike Hrvatske Branko Bai, upan Dubrovakoneretvanske upanije Nikola Dobroslavi i predsjednik Gradskog odbora

Predsjednik HDZa nastavlja svoju BH ofenzivu. Tomislav Karamarko koji je prvi u Hrvatskoj apostrofirao dotad preuivani problem bosanskohercegovakih Hrvata i ustvrdio da europski put BiH ovisi o uspostavi stvarne, a ne samo deklarativne ravnopravnosti svih konstitutivnih naroda nastavlja, ustrajno i dosljedno, promicati interese Radit emo za dobrobit HDZa, ali i za dobrobit nas mladih izjavio je Mislav agalj, novi predsjednik GO MHDZa Dubrovnik. Ovaj saziv je u 4 godine proveo puno aktivnosti na promicanju stranke, mladei i boljitka u naoj sredini. novi predsjednik hdz dubrovnik Radit emo za dobrobit HDZa, ali i za dobrobit nas mladih, izjavio je Mislav agalj, novi predsjednik GO MHDZa Dubrovnik. Ovaj saziv je u 4 godine proveo puno aktivnosti na promicanju stranke, mladei i boljitka u naoj sredini.

Na Izbornoj skuptini Mladei HDZa Konavle za novog predsjednika na mandat od dvije godine jednoglasno je izabran Pero Mileti iz Gabrila. Skuptini su nazoili i predsjednik Opinskog odobora Konvale Ivo Simovi, potpredsjednik stranke Boo Lasi, Ivo Radoni, kao i dosadanji predsjednik Mladei, Mario Magud. novi predsjednik hdz dubrovnik Dubrovnik Daily; Ivo Simovi novi predsjednik HDZa Konavle. Autor: Na sinonjoj skuptini Opinskog odbora HDZa Konavle izabran je novi predsjednik te novo stranako vodstvo. Tako je za novog predsjednika izabran Ivo Simovi 'Crni i to od strane 130 lanova, a novi lanovi Opinskog odbora HDZa su Boo Lasi, Ivo Simovi Nakon Izvjea o radu Vlade koje je predsjednik Plenkovi izloio pred Hrvatskim saborom, uslijedila su izlaganja klubova zastupnika. Branko Bai se u ime HDZa osvrnuo na sva naa postignua te katastrofalne rezultate SDPove Vlade i jalovu oporbu. Ivan Ljubii novi predsjednik O MHDZ Dubrovakoneretvanske upanije U subotu dana 24. studenoga 2018. pred prepunom dvoranom Hotela Lero u Dubrovniku odrana je redovna izborna skuptina O Mladei HDZa Dubrovakoneretvanske upanije na kojoj su nazoili izaslanici iz svih gradskih i opinskih organizacija mladei HDZa DNa. Lijepa mi je uspomena na te dane, bilo je uzbudljivo rekao je prisjeajui se 11. studenog 1989. godine prvi predsjednik Opinske organizacije HDZ Dubrovnik Ivo Jeli. Potom je uslijedila tradicionalna fotografija na skalinima crkve Svetog Vlaha te tratamenat za lanove i

Rating: 4.72 / Views: 585

A list of my favorite links