comoro.gq

Fond hrvatskih branitelja udjeli

2020-01-19 07:03

U Fini moete: predati Zahtjev za prodaju udjela od lanova Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i lanova njihove obitelji (Fond HB), ; preuzeti gotovinske isplate dividendi, preuzeti gotovinske isplate udjela lanovima Fonda HB. Temeljem ugovora s InterCapital Asset Managemant d. o. o.Zar ne vide ovu sramotu: Gdje su institucije nae drave od lokalne samouprave do Ministarstva hrvatskih branitelja i Udruga iz Domovinskoga rata? 22. listopada 2019. 22. listopada 1992. fond hrvatskih branitelja udjeli

Fond hrvatskih branitelja ostvario je dobit od 22, 5 milijuna kuna, za dividendu je isplaeno 7, 5 milijuna kuna odnosno 4, 38 kuna po udjelu. U 2015. za dividendu je isplaeno 12, 36 milijuna kuna odnosno 7, 03 kune po udjelu, a za 2014. isplaena je dividenda od 15, 8 milijuna kuna to je iznosilo 8, 72 kune po udjelu.

Fond hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i lanova njihovih obitelji. Imovinu Fonda ine dionice odnosno udjeli trgovakih drutava te novani iznosi rezervirani za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i lanove njihovih obitelji iz privatizacije pravnih osoba u vlasnitvu Republike Hrvatske kao i Punomo Fond hrvatskih branitelja. Za raspolaganje udjelima u Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i lanova njihovih obitelji kao i pripadajuom dividenom mogue je opunomoiti drugu osobu. U tom sluaju potrebno je popuniti jedan od priloenih obrazaca, ovisno o fond hrvatskih branitelja udjeli Zagreb Isplata dividende za 2017. godinu iz Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i lanova njihove obitelji (Fond HB) zapoet e u ponedjeljak, 6. kolovoza 2018. godine. Ukupan iznos namijenjen za isplatu dividende za 2017. godinu iznosi, 52 kuna, to po jednom udjelu iznosi 4, 66 kuna. Isplata dividendi obavljat e se iskljuivo u poslovnicama

Upravni odbor Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i lanova njihovih obitelji obavjetava sve kandidate za stipendiju koji su se javili na natjeaj Fonda za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata kako je fond hrvatskih branitelja udjeli FOND HRVATSKIH BRANITELJA KORISNE INFORMACIJE. Kontakti: InterCapital Asset Management d. o. o. Masarykova 1, Zagreb Info telefon: 072 000 005 (radno vrijeme od 08 19) Email: www: fondHB Informativni kalkulator

Rating: 4.63 / Views: 782

A list of my favorite links