comoro.gq

Tabela sinusa i cosinusow

2020-01-24 22:13

Sinus, cosinus, tangens i cotangens 0, 30, 45, 60, 90 stopni. Ponisza tabela przedstawia wartoci funkcji trygonometrycznych dla czsto uywanych miar ktw:Wartoci funkcji trygonometrycznych. Wartoci funkcji trygonometrycznych dla pewnych ktw, ktre czsto wystpuj w zadaniach tabela sinusa i cosinusow

\(\alpha \) \(15\circ \) \(18\circ \) \(22\circ 30'\) \(30\circ \) \(45\circ \) \(60\circ \) \(75\circ \) \(\sin \alpha \)

The only solution I see, is to use the complete tables, like the ones used before there were calculators. The thing is, (I assume) is that when the circle's size gets bigger, you get gapps because the division into 360 segments is not enough and you need to get more segments by inserting degrees' fractions. Matematyka. pl. Matematyka porady i dyskusje, miliony postw, setki tysicy tematw, dziesitki naukowcw. Pomoemy rozwiza kade zadanie matematyczne. tabela sinusa i cosinusow Jeste tutaj: Szkoa Trygonometria Wzory trygonometryczne Funkcje trygonometryczne dowolnego kta. Rne zadania z trygonometrii

Nov 06, 2009  Telewizja internetowa MatematykaTV, Damian Wzitek, matematyka, funkcje trygonometryczne. tabela sinusa i cosinusow

Rating: 4.97 / Views: 466

A list of my favorite links